การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก

ดาวน์โหลด E-Book

เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

สินค้ามูลค่าสูง
สินค้าสะท้อนวิถีไทย ภูมิปัญญาไทย
Creative Tourism

ความงดงามแห่งธรรมชาติ และผืนป่า ภูมิปัญญาผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ หล่อหลอมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของตากซึ่งยากหาที่ใดเหมือน

"

"

โครงการ Tak Craftravan 2020 : ก็มาเที่ยว...ตาก...ดิคราฟ์ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และ พันธมิตรผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน E-Commerce ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตากที่ถูกคัดเลือก รวม 15 ราย ร่วมมือกันสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และทำการตลาดที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ เป็นการยกระดับสินค้าชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยว และกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพมากขึ้น

- ททท. สำนักงานตาก -

สินค้ามูลค่าสูง

ความงดงามแห่งอัญมณีพลอยธรรมชาติ สะท้อนเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันระหว่างวัฒนธรรมสองดินแดน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านชิ้นงานอันทรงคุณค่า อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จำหน่ายอัญมณี เครื่องประดับ จากพลอยธรรมชาติ

ของที่ระลึก และภาพประดับพลอย

สินค้าสะท้อนวิถีไทย ภูมิปัญญาไทย

วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกระบวนเรียนรู้ ต่อยอด และพัฒนา จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และสินค้า ที่สะท้อนความเป็นตากยุคใหม่ และยังคงกลิ่นอายของวิถีดั้งเดิมอย่างกลมกลืน

ผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต

ถ่านดูดกลิ่น และธูปหอม

wวงมาลัยดอกมะลิประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ

กาแฟคั่วดอยมูเซอ

ไส้อั่วย่างพร้อมทาน

ผลิตภัณฑ์โอทอป

เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้า

ผลิตภัณฑ์จากสวนส้มร่มเกล้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกะเหรี่ยง

Creative Tourism

ผืนดิน และผืนป่า มรดกแห่งธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้สืบทอดรักษามาอย่างยาวนาน รอให้ผู้มาเยือนได้มาสัมผัส เรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตของชาวตากไปพร้อม ๆ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพลิดเพลินไปกับความงดงามทางธรรมชาติ และกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากมาย

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแก่งลำน้ำแม่ละเมา

ชุมชนคนรักษ์ช้าง สัมผัสวิถีปกาเกอะญอ

คู่มือฉบับนี้ จะพาไปรู้จัก “ตาก” ในมุมมองใหม่ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ในมิติต่าง ๆ อย่างครบรส ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ผู้คน อาหารถิ่น งานหัตถศิลป์ และกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี 4 เส้นทางแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวตากในหนึ่งวัน ทริปสั้น ๆ แต่สามารถเปิดประสบการณ์ “ท่องเที่ยวตากหลากสไตล์” ได้อย่างเต็มอรรถรส

คู่มือเที่ยว "ตาก" ฉบับพกพา

ดาวน์โหลด E-Book

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) - สำนักงานตาก

193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000

Tel : 055-514-341 ถึง 3 E-mail : tattak@tat.or.th

Tourism Authority of Thailand TAK Office

Copyright © 2020 - @tattaktravel